<<< Takaisin

GDPR tietosuojaseloste(General Data Protection Regulation)

Rekisterinylläpitäjä: Marikan Kynsistudio, tuomiokirkonkatu 10, 33100 Tampere

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Marika Oksanen, marikankynsistudio@gmail.com

Rekisterin nimi:
Marikan Kynsistudion asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisterin henkilötietoja käytetään Marikan Kynsistudio asiakassuhteiden hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisterissä on seuraavat asiakastiedot:
Asiakkaan nimi ja yhteystiedot, annetut hoidot ja/tai käytetyt tuotteet

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään asiakkailta itseltään haastattelemalla asiakasta tai asiakas täyttää itse tiedot ja ne tallennetaan sähköiseen asiakasrekisteriohjelmaa.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen asiakasjärjestelmään, mutta koska haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, toivomme että asiakas antaa vähintään yhteystietonsa käyttöömme.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:N ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteriin on pääsy vain Marikan Kynsistudion henkilökunnalla. Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. Tiedot sijaitsevat ulkopuolisen palvelutarjoajan palvelimella, joka on suojattu palomuurilla. Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa. Tästä pääset lukemaan ostamani ulkopuolisen palvelutarjoajan tietosuojaselosteen.
Asiakastietoja säilytetään 5 vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan asiakasrekisteriohjelmasta. Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleista luottamuksellisissa asioissa.

Tarkastusoikeus:
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä Marikan Kynsistudiosta kirjallisesti. Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Marikan Kynsistudio ei kerää eikä käytä tietoja markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin. Asiakasrekisteriä voidaan käyttää Marikan Kynsistudion markkinointiin asiakkaille. Markkinointi tarkoittaa 0-8 kertaa vuodessa lähetettävää tiedotetta erilaisista tarjouksista tai tapahtumista. Asiakkailla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.